SZLOSER Ewa


SZLOSER Ewa - KWW Wolność w Samorządzie - Lista 9 Okręg 2 Miejsce 6

SZLOSER Ewa – KWW Wolność w Samorządzie – Lista 9 Okręg 2 Miejsce 6

Ewa Szloser kandyduje do sejmiku z powiatu Strzelińskiego.